fbpx Skip to content

Blog

Czy właściciel mieszkania może wyrzucić osobę zameldowaną?

Jeśli szukasz odpowiedzi na pytanie, czy właściciel mieszkania może wyrzucić osobę zameldowaną, jesteś w dobrym miejscu. Prawa i obowiązki związane z wynajmem często ulegają zmianom, dlatego warto na bieżąco śledzić temat. Zwłaszcza, gdy te zmiany dotyczą Cię osobiście. Właściciel lokalu, w którym zameldowane są osoby wynajmujące, ma swoje prawa, ale wiążą go również umowy oraz ustalone zobowiązania. Jesteś właścicielem lokalu lub osobą wynajmującą i chcesz wiedzieć, na czym stoisz? Czy właściciel mieszkania może wyrzucić osobę zameldowaną? Czy właściciel musi być obecny przy zameldowaniu lokatora w mieszkaniu? Przekonaj się, jak to wygląda w świetle prawa!

Jak zameldować osobę w swoim mieszkaniu? Krok po kroku 

meldunek eksmisja lokatorzy

Właściwe przypisanie poszczególnych ludzi do ich miejsca zamieszkania pozwala prowadzić statystyki czy spisy ludności. Idąc dalej, pozwala przyznawać należne ulgi czy zgodny, wynikające z danej lokalizacji. 

  1. Osoba, która chce się zameldować w danym mieszkaniu, może to zrobić osobiście lub przez pełnomocnika
  2. Właściciel mieszkania nie musi być obecny podczas załatwiania spraw meldunkowych w urzędzie, jednak powinien przekazać lokatorowi dokumenty, które potwierdzą, że posiada on zgodę mieszkania pod tym adresem. 
  3. Wystarczy odpowiedni formularz, uzupełniony podpisem z datą. 
  4. Lokator powinien zabrać ze sobą dokument potwierdzający zamieszkanie w danym lokalu, dowód osobisty oraz uzupełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego. 
  5. Wszystkie niezbędne dokumenty możesz dostać w swoim urzędzie lub pobrać je ze strony www.gov.pl

Czy właściciel ma prawo wyrzucić osobę zameldowaną? Przypadek wynajmu

Jeżeli zastanawiasz się, czy właściciel mieszkania ma możliwość wyrzucić osobę zameldowaną, to warto wiedzieć, że owszem, posiada do tego prawo. Jednak sam proces eksmisji lokatora również musi przebiec w zgodzie z obowiązującymi normami prawnymi. Przede wszystkim, aby móc eksmitować osobę zameldowaną w lokalu, właściciel musi zgłosić istotny powód. Takim powodem może być między innymi niszczenie mieszkania lub zaleganie z czynszem minimum trzy miesiące. Możliwe jest również wyrzucenie z mieszkania członka rodziny. 

Przypadek członka rodziny

wyrzucenie zameldowanego lokatora

W przypadku, gdy chcesz się pozbyć uciążliwego lokatora (na przykład brat, siostra czy małżonek), masz prawo wnieść sprawę do sądu. W przypadku udowodnienia, że współlokator swoim zachowaniem uniemożliwia dalsze mieszkanie pod jednym dachem, sąd może zadecydować o eksmisji członka rodziny z lokalu właściciela. Wyrzucenie osoby zameldowanej wiąże się z konkretnym procesem. Należy go przejść, udowadniając, że lokator powinien zostać usunięty z mieszkania z konkretnych powodów. I choć może to zająć trochę czasu, wyrzucenie osoby zameldowanej nie jest niemożliwe. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, właściciel mieszkania może śmiało skorzystać z możliwości usunięcia uciążliwego lokatora ze swojego mieszkania.

Powierz wszystkie sprawy dotyczące zarządzania najmem specjalistom. Dowiedz się więcej o tej usłudze: