fbpx Skip to content

Blog

Prowadzenie mieszkania pod najem a trendy, czyli jak ustawić się do inwestycji?

Jeśli spojrzeć po danych, mając w zamyśle zweryfikowanie, jak opłacalne jest prowadzenie mieszkania na wynajem, ustalimy, iż udział takich nieruchomości w rynku stanowił w III kwartale tego roku od 5 do 14%, w zależności od grupy wiekowej. Gdzie ta najbardziej zainteresowana miała przeważnie od 25 do 34 lat. Dane te odnoszą się do raportu od Grupy Morizon-Gratka i Forbes.pl. Acz, biorąc pod uwagę inne zestawienie, wskaźnik ten mógłby się zwiększyć. Mimo iż przez wzgląd na obecne trendy trzeba też uzbroić się w odpowiednie podejście.

Jakie ujęcia należy zatem uznać za wiążące, aby podjąć adekwatne działania i zoptymalizować inwestycję?

Dlaczego prowadzenie mieszkania na wynajem zyska w przyszłości, acz zmienią się jego fundamenty?

Według ekspertyz przeprowadzanych przed pandemią oraz wojną na Ukrainie, prowadzenie mieszkania na wynajem powinno przebić ww. pułap rentowności. A to dlatego, że udział najmowanych lokali w rynku miał zwiększyć się dwukrotnie w perspektywie kolejnego 20-letniego okresu. I ponieważ obecna sytuacja gospodarcza raczej nie pomoże konsumentom w śmiałych działaniach dotyczących zakupu własnego mieszkania, można założyć, że to przewidywanie wciąż może mieć pewne zasadne podłoże.

Co zrobić, aby prowadzenie mieszkania na wynajem okazało się opłacalne?

Tym bardziej że odsetek przyznawanych kredytów hipotecznych w ciągu minionej dekady (między 170,000 a 250,000 do 2021 roku względem tych zawiązanych po danym okresie – 126,000 za 2022 rok i 90,000 do III kwartału 2023 roku z prognozą sięgającą 140,000, zgodnie z raportami AMRON-SARFiN opracowanymi dla Związku Banków Polskich), wskazuje, że zainteresowanie osób, które nie mogły uzyskać finansowania, będzie musiało przesunąć się na rynek najmowanych nieruchomości.

I mimo iż ten potencjalnie przychylny wiatr w perspektywie długoterminowej, gdy mamy na uwadze prowadzenie mieszkania na wynajem, stwarza pewne obiecujące horyzonty.

O tyle aktualna sytuacja gospodarcza buduje również niekorzystne trendy. A w tym i przeszkody, mające wpływ na określone postawy i wybory podejmowane przez najemców. Co w zasadzie oznacza, iż…

Prowadzenie mieszkania na wynajem powinno ewoluować wraz ze zmieniającym się na rynku stanem potrzeb konsumentów

Które wobec ich preferencji uwidaczniają:

  • wymóg większych powierzchni, z dodatkowym metrażem na służbowe aktywności i względy;
  • chęć uzyskania dogodnych warunków do pracy, z dostępem do wydajnego Internetu i odpowiednio sprofilowanej przestrzeni;
  • konieczność ucieczki od mocno zwyżkujących czynszów w centrach miast na rzecz tańszych, pozamiejskich terenów.

Wszystkie te tendencje wynikają i są w ogóle możliwe dzięki zmianom dotyczącym organizacji obowiązków wynikających z zatrudnienia. Gdzie pewną oczywistością stała się praca hybrydowa lub zdalna. A ponieważ nie ma już sztywnej konieczności stawiania się 5 dni w tygodniu w miejscu wykonywania świadczenia. Tak z miejscówkami w ścisłym centrum wygrywają lokalizacje tańsze, usytuowane w podmiejskich lub wiejskich, zalesionych przestrzeniach.

Skuteczne prowadzenie mieszkania na wynajem a obecne oczekiwania najemców.

Stąd, biorąc pod uwagę zwiększające się dla konsumenta koszty życia w dużych aglomeracjach, może to dla inwestora oznaczać, iż aby prowadzenie mieszkania pod najem wciąż wiązało się z wymiernym profitem, istnieje uzasadniona potrzeba prześwietlenia obecnych polityk. I w pewnym zakresie uzbrojenia się w nowe. Choćby po to, aby zbilansować inwestycję w danym momencie, mając lepszą perspektywę na bardziej stabilny okres, patrząc rynkowo.

Jeśli potrzebujesz zrewidować stare i ustalić nowe priorytety dla inwestycji, zobacz, jak możemy Ci pomóc w optymalnym ustawieniu się do aktualnych trendów: