fbpx Skip to content

Blog

Prowadzenie wynajmu mieszkania, czyli jak określić szanse na jego rentowność?

Jakkolwiek w zestawieniu ze sprzedażą własności, prowadzenie wynajmu mieszkania ma ciut więcej atutów długoterminowych. Takich jak akumulacja i ochrona kapitału oraz cykliczność dochodu. O tyle, ponieważ ulokowanie tego zasobu w odpowiedniej lokalizacji to w tym kontekście kwestia nadrzędna, dobrze byłoby mieć na względzie wszystkie te czynniki, które za dany potencjał oraz opłacalność wynajmu odpowiadają.

Jak więc wobec tego ocenić perspektywiczność wybranego bądź branego pod uwagę miejsca?

Prowadzenie wynajmu mieszkania a aspekty, które trzeba rozważyć

I ponieważ zawsze przy ocenie rentowności inwestycji liczy się obiecująca lokalizacja w centrum miasta. Tj. w pobliżu kluczowych punktów użytku publicznego, np. sklepów, szkół, szpitali, urzędów, czy galerii handlowych (nawet jeśli obecne trendy mogą daną stałą lekko przeinaczać). Tak, pomijając ten fakt, aby prowadzenie wynajmu mieszkania w dowolnym obszarze Polski zyskało większą zasadność oraz znamiona opłacalności, należy szczególnym okiem zerknąć na:

  • ujęcie demograficzne – rozkład wiekowy społeczeństwa, wahania liczby ludności i migracje oraz możliwe powody, dla których ma to miejsce;
  • plany rozbudowy infrastruktury lub inwestycje w okolicy – co w głównej mierze dotyczy stawiania obiecujących ośrodków zainteresowania. Dla przykładu dużych centrów zakupowych, rozrywkowych, edukacyjnych lub biznesowych;
  • zmiany na rynku – w kontekście popytu do podaży, rozkładu cen najmu na przestrzeni określonego czasu, trendów zwyżek lub spadków;
  • względy ekonomiczne – możliwy wzrost gospodarczy, poziom inflacji oraz wskaźnik osób pozostających bez pracy.
Co zrobić, aby dobrze podejść do wyboru lokalizacji, czyli skuteczne prowadzenie wynajmu mieszkania.

A ponieważ ten ostatni współczynnik jest swoistym barometrem stanu rozwoju gospodarczego w danym mieście, to w kontekście chęci zrozumienia…

Gdzie prowadzenie wynajmu mieszkania jest trudniejsze lub ma ono mniejszy potencjał

Można tu rozszerzyć perspektywę o pewne spojrzenie, a dokładniej, jak wypadają w tym ujęciu poszczególne regiony. Gdyż, odnosząc się do raportów od Głównego Urzędu Statystycznego z 2023 roku, najbardziej nieprzychylnym pod tym względem miejscem stanie się:

  • mazowieckie – 8,5% (bez włączania w dany obszar terenu Warszawy, jako że tu stopa bezrobocia wynosi zaledwie 1.4%);
  • podkarpackie – 8,3%;
  • i warmińsko-mazurskie – 7,9%.

Acz, ponieważ atrakcyjność rynkowa w skali kraju, np. obecność renomowanych uczelni, może takie obszary w jakiś sposób ratować, niekiedy dobrze byłoby jednak mieć szerszy obraz na względzie.

I skoro jesteśmy już przy tym najmniej opłacalnym ujęciu, to prowadzenie wynajmu mieszkania w Poznaniu można byłoby przy tej okazji uznać za jedną z tych opcji, którą często określa się mianem: „ready-to-go”. Co w skrótowym rozumieniu oznacza synonim płynności, łatwości i bezproblemowości w podjęciu.

Gdzie najlepiej podjąć się inwestycji, czyli wysoka rentowność a prowadzenie wynajmu mieszkania.

A to dlatego, że miasto to wykazuje się najniższym wskaźnikiem bezrobocia w Polsce (1,1% do ogólnego w skali kraju 5,0%; stan na październik bieżącego roku). I to samo można powiedzieć o całym województwie:

  • wielkopolskie – 3,0%;
  • śląskie – 3,6%;
  • małopolskie – 4,1%.

Co w istocie oznacza, iż jeśli szukasz perspektywicznej lokalizacji, mając w założeniu prowadzenie wynajmu mieszkania… jesteś w wydatnie sprzyjającym ku temu miejscu.

Zobacz, jak możemy Cię wesprzeć przy obsłudze lokalu w Poznaniu: