fbpx Skip to content

Blog

Umowa najmu FAQ – odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania!

Umowa najmu. Dziś przedstawiamy Wam krótki, ale konkretny poradnik, w którym odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania związane z umową najmu. Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem lokalu czy najemcą, ta wiedza może Ci się przydać! 

Umowa najmu: Jak napisać umowę najmu mieszkania?

To pierwsze podstawowe pytanie, które wiąże się z umową najmu. Powinny się w niej znaleźć takie elementy jak:

 • dane osób (stron) zawierających umowę,
 • miejsce i data zawarcia umowy,
 • dane dotyczące lokalu – adres, stan prawny, powierzchnia, inne cechy,
 • dane związane z płatnościami – wysokość czynszu, innych opłat, terminy i sposoby płatności,
 • warunki dotyczące wypowiedzenia umowy najmu,
 • prawa oraz obowiązki stron,
 • podpisy stron.

Czy można aneksem przedłużyć umowę najmu?

Aneksem można przedłużyć umowę najmu. Po jego przygotowaniu umowa między stronami  nadal pozostaje ważna, ale można w nim zmienić termin wynajmu lub wysokość czynszu. Oczywiście należy pamiętać, że zarówno w umowie, jak i w aneksie należy przestrzegać zapisów ustawy o ochronie praw lokatorów.

Jak liczyć termin wypowiedzenia umowy najmu? 

Umowa najmu może zostać zawarta na okres określony lub nieokreślony. Jeśli czas jest określony, sprawa jest prosta. Natomiast w przypadku, jeśli czas jest nieokreślony umowa może być rozwiązana w terminie:

 • miesiąc naprzód na koniec danego miesiąca w przypadku, jeśli czynsz jest płacony co miesiąc,
 • trzy miesiące naprzód na koniec danego kwartału kalendarzowego, jeśli czynsz jest opłacany w odstępach dłuższych niż miesiąc,
 • trzy dni naprzód, jeśli czynsz jest płatny w okresach krótszych niż miesiąc (w przypadku najmu dziennego jest to jeden dzień naprzód),
 • natychmiastowo w niektórych przypadkach np. kiedy najemca użytkuje lokal niezgodnie z umową, zalega z opłatami czy zachowuje się w sposób uciążliwy dla sąsiadów.

Umowa najmu okazjonalnego co to jest?

Umowa najmu okazjonalnego to umowa, która jest zawierana na czas określony nie dłuższy niż okres 10 lat. W jej ramach lokator musi przedstawić oświadczenie, że posiada stałe miejsce pobytu i nie jest to wynajmowany lokal. W związku z tym wypowiedzenie najmu okazjonalnego nie wiąże się z koniecznością zapewnienia lokatorowi mieszkania zastępczego. Więcej o tej formie najmu przeczytasz tutaj

Kiedy wypowiedzenie umowy najmu jest bezskuteczne?

zarządzanie najmem Poznań

Na podstawie art. 667 § 2 k.c. wynajmujący może wypowiedzieć umowę, jeśli lokator używa lokal w sposób sprzeczny z umową lub przeznaczeniem i mimo upomnienia ta sytuacja się nie zmienia. Dlatego warto pamiętać o upomnieniu, żeby skutecznie wypowiedzieć umowę najmu. Wypowiedzenie będzie bezskuteczne, jeśli wynajmujący nie zachowa formy pisemnej upomnienia i nie uprzedzi najemcy o zaległościach czy ryzyku wypowiedzenia. Skuteczne wypowiedzenie musi z kolei zawierać dane osobowe stron umowy, podstawę prawną, powód wypowiedzenia, dane lokalu, termin i podpis.

A jeśli chcesz dowiedzieć się jeszcze więcej o umowie najmu to zapraszamy do przeczytania:

Jaki podatek od wynajmu mieszkania w 2022 roku – co musisz wiedzieć?

Najem długoterminowy mieszkania – o czym musisz pamiętać?