fbpx Skip to content

Blog

Umowa o zarządzanie najmem — o czym trzeba koniecznie pamiętać? 5 wskazówek

Umowa o zarządzanie najmem to ważny dokument regulujący prawa i obowiązki obu stron. Powierzenie kwestii zarządzania najmem profesjonalnej firmie to decyzja, która pozwoli zdjąć z barków właściciela część istotnych obowiązków. Warto jednak odpowiednio przygotować się do zawarcia umowy, aby uniknąć niedomówień i kłopotliwych sytuacji. Poznaj wszystkie kwestie, o których warto pamiętać przy zawieraniu umowy o zarządzanie najmem!

1. Wybór firmy oraz właściwej formy umowy

zarządzanie najmem Poznań

Wśród firm zajmujących się fachowym zarządzaniem najmem warto wybrać jedną, kierując się zebranym przez nią doświadczeniem, opiniami innych klientów oraz wyceną usług. Gdy przyjdzie już do zawarcia umowy, należy rozważyć, czy współpraca będzie działać na podstawie umowy o zarządzanie najmem lub umowy o zarządzanie nieruchomością. Dobór umowy zależy od typu lokalu oraz preferencji właściciela.

Poznaj naszą usługę zarządzania najmem Poznań:

2. Określenie obowiązków obu stron

Aby współpraca mogła przebiegać bez zarzutów, warto w umowie określić, jakie obowiązki przy najmie będzie posiadał wyznaczony zarządca, a jakie pozostaną po stronie właściciela. Pod uwagę należy wziąć zarówno prace remontowe, sprawdzanie stanu lokalu, naprawy nagłych awarii, jak i zawieranie umowy z najemcami oraz rozliczanie ich za okres najmu.

zarządzanie najmem Poznań

3. Sposób rozliczenia wynagrodzenia

Istotną kwestią przy zawarciu umowy jest dokładne określenie wysokości wynagrodzenia dla osoby zarządzającej oraz sposobu jego naliczania. Należność dla zarządcy może być ustalona z góry jako stała, comiesięczna wypłata lub jako procent od uzyskanego przychodu z najmu danego lokalu.

Poznaj cennik In Harbor: https://inharbor.pl/zarzadzanie-najmem/#cennik

4. Zasady dotyczące najmu oraz najemców

Jako właściciel nieruchomości masz prawo określić także własne wymagania co do wyboru lokatorów oraz zasad, które mają się znaleźć w umowach podpisywanych z wynajmującymi. Uwzględnij, czy w danym lokalu mogą mieszkać osoby palące lub ze zwierzętami, określ terminy i warunki najmu oraz regulamin dla lokatorów. Warto zadbać też o wszystkie ważne informacje w przypadku naruszenia zasad najmu lub zniszczenie mienia.

W In Harbor dbamy, żeby Właściciel podpisywał z przyszłym lokatorem bezpieczną umowę najmu.

5. Sposoby postępowania przy awariach i naprawach

zarządzanie najmem Poznań

Istotne jest także określenie procedur postępowania w przypadku awarii i usterek. W umowie warto zawrzeć sposób, w jaki mają być zgłaszane oraz usuwane wszelkie problemy. Pamiętaj również ustalić, kto jest odpowiedzialny za pokrywanie związanych z naprawami kosztów. 

Umowa o zarządzanie najmem — poświęć jej czas!

Zawarcie umowy z firmą zarządzającą najmem Twojej nieruchomości to ważna kwestia, do której warto się odpowiednio przygotować. W ten sposób możesz w pełni określić swoje oczekiwania względem zarządcy. Ustalając poszczególne procedury, związane z każdym elementem, za który będzie odpowiedzialna wyznaczona osoba, zyskujesz pewność, że współpraca będzie przebiegała po Twojej myśli. 

Potrzebujesz profesjonalisty, który zarządzi Twoim najmem? Zapraszamy do kontaktu!