fbpx Skip to content

Blog

Wypowiedzenie umowy wynajmu mieszkania – krok po kroku

Wypowiedzenie umowy wynajmu mieszkania przed Tobą? Czasem mimo najszczerszych chęci zdarzają się sytuacje, kiedy jako właściciel wynajmowanego mieszkania musisz zakończyć umowę z lokatorem. Z dzisiejszego artykułu dowiesz się, jak przejść przez ten proces zgodnie z prawem.

Wypowiedzenie umowy wynajmu mieszkania może nastąpić…

  • W przypadku, gdy lokator zalega z czynszem lub innymi niezbędnymi opłatami za mieszkanie przez co najmniej dwa pełne okresy rozliczeniowe, pomimo poinformowania go o konieczności zapłaty zaległości pod karą wypowiedzenia umowy.
  • Jeśli lokator podczas korzystania z mieszkania wykorzystuje sprzęty i meble będące na stanie niezgodnie z ich przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki związane z dbaniem o lokal, co prowadzi do szkód i zniszczeń w mieszkaniu.
  • W momencie, gdy lokator, bez wiedzy i zgody właściciela mieszkania, podnajmuje jego część lub całość osobom trzecim.

W takim przypadku warto podjąć odpowiednie środki, aby ograniczyć nieprzyjemne konsekwencje, wynikające z dalszego pobytu lokatora w mieszkaniu.

Zarządzamy wynajmem kompleksowo, łącznie z wszystkimi kwestiami prawnymi. Jeśli chcesz wynajmować mieszkanie o nic się nie martwiąc, sprawdź naszą ofertę:

Jak wypowiedzieć umowę wynajmu mieszkania?

zarządzanie najmem Poznań

Decydując się na wypowiedzenie umowy najmu, należy pamiętać, że musi ono posiadać formę pisemną pod karą nieważności. 

Ważnym elementem umowy jest również powód wypowiedzenia umowy wynajmu i właściwa podstawa prawna, na mocy której dokument wchodzi w życie. Dokument musi zawierać podstawowe dane, takie, jak data i miejsce jego sporządzenia, dane osobowe obu stron umowy (lokatora oraz wynajmującego) oraz niezbędne informacje o mieszkaniu, w tym adres lokalu. Nie może zabraknąć na nim również daty zakończenia umowy oraz czytelnych podpisów właściciela mieszkania i lokatora. Dokument powinien zostać sporządzony w dwóch kopiach dla każdej strony umowy. 

Najlepiej przekazać wypowiedzenie najmu osobiście, od razu prosząc o pisemne potwierdzenie jego otrzymania, lub wybierając wysyłkę listem poleconym z potwierdzeniem odbioru.

Kiedy wypowiedzenie umowy wynajmu mieszkania jest bezskuteczne?

Możliwe są również takie sytuacje, w których wypowiedzenie wynajmu mieszkania nie będzie miało mocy prawnej, przez co zerwanie umowy nie dojdzie do skutku. Mowa tu o takich sytuacjach, kiedy:

  • właściciel nie poinformował lokatora o konieczności zapłaty zaległości w czynszu pod groźbą wypowiedzenia umowy. W takiej sytuacji właściciel ma obowiązek najpierw przekazać informację wynajmującemu, wyznaczając również dodatkowy termin do spłaty;
  • wypowiedzenie umowy nie posiada formy pisemnej;
  • nie jest przestrzegany termin jego złożenia oraz okres wypowiedzenia, zawarty w umowie.

Rozliczenie z lokatorem po wypowiedzeniu umowy

rozliczenie wynajmu

Warto pamiętać, że nawet po wygaśnięciu umowy najmu, wciąż obowiązuje konieczność rozliczenia się między właścicielem lokalu a byłym lokatorem. Po opuszczeniu mieszkania właściciel może ocenić jego stan, a za zużyte lub zniszczone elementy wnętrza pociągnąć lokatora do odpowiedzialności finansowej. Ważne jest, aby umowa posiadała odpowiedni podpunkt na ten temat. W przypadku, gdy mieszkanie zostało oddane w odpowiednim stanie, należy pamiętać o zwrocie kaucji wpłaconej przez wynajmującego. 

Po zakończeniu współpracy z lokatorem, przeprowadzamy szczegółowe inspekcje mieszkania i dokonujemy rozliczenia kaucji. W celu eliminacji przerwy w wynajmie, aktywnie poszukujemy nowego lokatora jeszcze przed opuszczeniem mieszkania przez poprzedniego. Sprawdź naszą ofertę: