fbpx Skip to content

Blog

Prowadzenie najmu mieszkania – jak wybić się na rynku?

Aby prowadzenie najmu mieszkania stanowiło rentowną inwestycję, należy nauczyć się wykorzystywać grę zalet i różnic, które odznaczają naszą nieruchomość od innych.

Jaką strategię promocji wobec tego zastosować, aby przyciągnąć zainteresowanego odbiorcę?

Prowadzenie najmu mieszkania i działań marketingowych w obliczu profilu grupy docelowej

Aby podjąć właściwe kroki zawsze w pierwszej kolejności trzeba określić tzw. personę. A więc segment osób, który wykazuje zainteresowanie tym obszarem rynku. Według statystyk, prowadzenie najmu mieszkania jest inwestycją w dużym stopniu skierowaną w stronę osób młodych. To jest jednostek między 20 a 29 rokiem życia. Jako że w tej grupie występuje największe zainteresowanie wynajmowaniem lokalu. (Statystycznie jest to 64,5%, z czego 27% stanowią ludzie od 20 do 24 lat. A 37,5% to ci między 25 a 29 rokiem życia; ThinkCo, 2020 r.).

Prowadzenie najmu mieszkania a dany segment i grupa odbiorców.

Po przekroczeniu wskazanego wyżej zakresu wiekowego odsetek jednostek chcących wynajmować mieszkanie drastycznie spada. I prezentuje się następująco:

  • 12,7% to liczba osób od 30 do 39 lat;
  • 4,9% ma między 40 a 49 lat;
  • 4,7% to ludzie w sile wieku: 50-59 lat.

Prowadzenie najmu mieszkania a ukierunkowanie działań dotyczących promocji

Grupą docelową są więc niemal wyłącznie ludzie młodzi. Co, biorąc pod uwagę trendy (to, jakie elementy absorbują obecnie uwagę) oraz rynek, zwykłe, statyczne zdjęcia obiektów mogą wskazanym osobom nie wystarczyć. Jako że ci obejmują najliczniejszą grupę odbiorców platform skupionych wokół treści video, takich jak TikTok (StartApp Inc., 2023 r.):

  • osoby między 18 a 24 rokiem życia odpowiadają tu za 63,7%;
  • jednostki mające od 25 do 34 lat stanowią z kolei 32,9%.
Prowadzenie najmu mieszkania a sposób promocji.

To w rzeczy samej eksponuje, iż aby prowadzenie najmu mieszkania nosiło znamiona rentowności, a w tym, by trafić do danego segmentu, lepszym aktualnie wyjściem od prezentacji nieruchomości w tradycyjny sposób jest użytek innego typu contentu. A dokładniej materiałów video utrzymanych w kreatywnym i bardziej efektownym stylu. Co wcale jednak nie oznacza, że typowa rolka te założenia spełnia i odznacza.
Niemniej, o ile statyczne zdjęcia mogą tej grupie docelowej jawić się aktualnie jako ciut suche i płaskie w wymowie.

Tak obraz obiektywu przesuwający się od lewa do prawa lub odwrotnie, w lekko spowolnionym tempie, przy dobrze dobranym świetle lub odpowiednio przyszykowanym (wystylizowanym wnętrzu), łapiącym kadr z atrakcyjnym wizualnie elementem, może ustawić naszą nieruchomość w odpowiedniej konfiguracji.

Tym bardziej że taki rodzaj materiału, stworzony na potrzeby prezentacji, dostarcza to, czego prowadzenie najmu mieszkania, a także każda inna usługa lub przedsięwzięcie do przejęcia rynku wymaga. A więc szczyptę innowacji.

Jeśli nie wiesz, jak przyciągnąć zainteresowanego klienta, postaw na nutę skutecznej awangardy: