fbpx Skip to content

Blog

Zarządzanie najmem mieszkań – jak opracować strategię marketingową dla nieruchomości?

Jakkolwiek przygotowanie strategii działania opiera się na kilku elementach, tak, gdy ma się w zamyśle zarządzanie najmem mieszkań, sposób ustawienia się do odbiorcy zależy głównie od liczby posiadanych aktywów oraz ich przeznaczenia. W tym w rozróżnieniu na najem krótko- i długookresowy.

Jak więc należy podjeść do całego przedsięwzięcia, aby obrać adekwatny do charakteru lokalu kierunek promocji?

Zarządzanie najmem mieszkań a liczba nieruchomości i dwie potencjalne ścieżki

I ponieważ w ramach ustalenia odpowiedniego postępowania zawsze w pierwszej kolejności chodzi o:

  • analizę rynku – zrozumienie trendów oraz ocenienie rentowności inwestycji na bazie współczynnika popytu do podaży, cen lokali, warunków gospodarczych, demograficznych i migracyjnych. Tudzież planów rozwojowych miasta;
  • weryfikację konkurencji – określenie jej skali, sposobów działania oraz ogólną charakterystykę podmiotów zbliżonych branżowo celem przygotowania kontrastujących z nią wyróżników własnej marki;
  • ustalenie grupy docelowej – zidentyfikowanie potrzeb, oczekiwań i preferencji wybranych klientów, do których kierujemy ofertę.
Jak liczba nieruchomości determinuje zarządzanie najmem mieszkań?

Tak właściwy plan marketingowy w sytuacji, gdy chodzi o zarządzanie najmem mieszkań w ujęciu długoterminowym, zależy głównie od tego, czy operujemy jedną, czy większą liczbą nieruchomości.

I jeśli nasz inwentarz zakłada kilka lub kilkanaście inwestycji, całkiem zasadną opcją w opozycji do przeciwnego przypadku, byłoby postawienie na bardziej rozbudowaną strategię marketingową. A także bazę wykorzystywanych do tego celu narzędzi. W tym tych automatyzujących powtarzalne procesy powiązane z obsługą gości, płatności, czy zapytań najemców. Choćby dlatego, że…

Zarządzanie najmem mieszkań przy pojedynczej nieruchomości nie wymaga takiej operacyjności

A w tym skupiania w jednym miejscu, np. na odpowiednio sprofilowanej stronie internetowej wszystkich zainteresowanych ofertą.

Niewielki zakres działań a zarządzanie najmem mieszkań w kontekście zasadności bardziej rozbudowanej strategii marketingowej.

Gdyż częstotliwość działań ukierunkowanych na promocję w ciągu roku w takim wypadku jest relatywnie niewielka. Względem obsługi kilkudziesięciu osób przy większej liczbie nieruchomości.
Mogłoby to ciut inaczej wyglądać, gdy chodzi o zarządzanie najmem mieszkań w ujęciu krótkoterminowym. O ile standard danego lokalu i jego nacechowanie odznaczałoby się większą dozą ekskluzywności. Jako że wówczas byłby to równie wskazany pomysł, mając na względzie skalę potencjału rynkowego i ilość obsługiwanych gości.

Niemniej, o ile mówimy o kilkunastu aktywach i najmie długoterminowym – taka sytuacja zawsze stwarza pole możliwości do skupienia się na:

  • spójności działań pozycjonujących markę w oczach odbiorców. Czyli na tym, jak chcemy, aby była postrzegana, mając za punkt odniesienia ku temu design, styl, wyposażenie i wykończenie mieszkania. Tak samo, jak sposób prezentacji nieruchomości w mediach, czy politykę obsługi klienta;
  • tożsamości marki. Chodzi tu o zestaw cech, charakterystyk, wartości, założeń, którymi posługujemy się w komunikatach marketingowych, tworząc ogólny przekaz i profil wizerunkowy.

Oba te ujęcia są decydujące w kwestii budowania aktywizującego, dobrego wrażenia. I z reguły wymagają obecności w social mediach oraz posiadania własnej strony. Ta ostatnia w ramach obsługi większej liczby lokali staje się w takim wypadku tym bardziej niezbędna, dlatego, że…

Gdy prezentacja nieruchomości odbywa się w jednym docelowym miejscu, charakter marki i zarządzanie najmem mieszkań uda się spersonalizować

Jako że to, co witryna internetowa zapewnia:

  • a więc identyfikację wizualną – zbiór symboli, wyróżników wizerunkowych, kolorów, typografii, znaków graficznych, wzorów materiałów reklamowych i promocyjnych;
  • reprezentację przekazów i komunikatów marketingowych formułowanych adekwatnie do wybranej strategii komunikacji;
  • przygotowanie unikalnej kreacji wizerunkowej o odpowiednio silnie kojarzącej się wymowie, mającej na celu wyeksponowanie charakteru i walorów użytkowych mieszkań;
  • szansę zgrupowania razem w bardziej wyszukanej formie, np. poprzez krótkie filmy wideo, wirtualne spacery i wysokiej jakości zdjęcia, materiałów przedstawiających charakterystyczne cechy lokali.
Dlaczego opłacalne zarządzanie najmem mieszkań wymaga personalizacji profilu wizerunkowego?

Stwarza warunki do efektywnej promocji i wybicia się z tła mniej intencjonalnie podchodzących do rzeczy konkurentów.

Stąd, o ile zarządzanie najmem mieszkań dotyczy tylko jednej nieruchomości, wystarczy rozwiązanie budżetowe, tj. media społecznościowe oraz proste wideo i/lub dobrze zrobione zdjęcia. Tak w odmiennym wypadku istnieją dwie równoległe opcje. To znaczy: delegowanie wszelkich działań wyspecjalizowanej jednostce organizacyjnej posiadającej z góry odpowiednie zasoby i/lub bardziej złożona strategia.

Zobacz, jak podchodzimy do działań promocyjnych, zwiększając Twoje dochody: